De Heks en De Krijger
/

Paganistische vrijhaven

 

Toon 13 inspiratie avondenDe huidige tijd is een ingewikkelde en tevens een buitengewoon interessante tijd. Wij zijn van mening dat we aan de vooravond staan van grote veranderingen. Hoe bijzonder is het om dit mee te kunnen maken met ons (verruimende) bewustzijn?  De ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op en het lijkt erop dat we steeds meer in een bepaalde richting worden geduwd. Een richting die ons niet altijd bevalt en ongemak met zich mee kan brengen. Is dat het enige dat we kunnen zien of is er nog meer te zien en ervaren?
Om met geïnteresseerden vanuit wederzijds respect van gedachten te kunnen wisselen en elkaar te inspireren hebben we de Toon 13 Inspiratieavonden geïnitieerd. Toon 13 is bij de Maya's - de hoeders van de Natuurlijke Tijd - rustdag, een dag voor bezinning. (Bijna) elke 13 dagen zullen we bij elkaar komen en blikken we (kort) terug op:

  • Wat is de energie van de afgelopen 13 dagen geweest en wat hebben we gezien aan maatregelen en opmerkelijke situaties in de maatschappij?
  • Wat is de energie van de komende 13 dagen (wavespell) en wat valt er mogelijk te verwachten?
  • Hoe gaan we er zo goed mogelijk mee om?

Vooral zijn de inspiratie avonden bedoeld om te filosoferen over:

  • Hoe bouwen we aan "de Nieuwe Wereld?" Een nieuwe samenleving als de oude maatschappij afbrokkelt en ophoudt te bestaan. Waar willen we naartoe? Hoe ziet onze toekomst eruit? En hoe gaan we dat vormgeven?
  • Wij geloven in het Tribe gedachtengoed. Het samen doen, vanuit het collectief. Goed voor je-zelf zorgen en daarmee voor het grote geheel.
  • Hoe werk je aan het verruimen van je bewustzijn, hoe kunnen we elkaar daarin helpen en inspireren.

Tijdens de avonden zal Peter ons meenemen in de Maya tijd, de Tzolkin, waarin wordt uitgelegd hoe het Wavespell van de komende 13 dagen er uit zal zien. Het is een kapstok waaraan we dingen op kunnen hangen, maar geen wetmatigheid. Het dient enkel als richtinggevend.

Heb je een filosofische inslag? Ben je in staat om op een hoger abstractieniveau na te denken? Hou je ervan anderen te inspireren? Als je voelt dat dit resoneert voel je dan welkom om aan te sluiten!

Via onze nieuwsbrief laten we weten wanneer de toon 13 inspiratie avonden zijn. Als je lid wilt worden van onze nieuwsbrief, klik dan hier.