Mabon

Mabon, de heidense viering van de herfst-equinox, valt tussen de eerste en derde oogst van respectievelijk Lughnasad en Samhain. Mabon markeert het midden tussen Litha (Midzomer) en Yule (Midwinter) wanneer onze aarde is uitgelijnd met de zon. Dit is de tweede keer van het jaar dat de dagen en nachten gelijk zijn in licht en donker (de andere is tegenover het Wiel van het Jaar, op Ostara of lente-equinox). Na Mabon worden de nachten langer.
Met Mabon vieren we de perfecte balans tussen donker en licht. Dag en nacht duren even lang, maar na dit moment gaan we toch echt de donkere tijd van het jaar in. Zo is het leven. De vruchten die we oogstten liggen na te rijpen in de keuken en de plant aan wie ze groeiden sterft af. De aarde voedt zichzelf met de plantenresten, insecten kruipen in de gevallen zaaddoosjes en de plant, ogenschijnlijk dood, trekt zich terug tot in de wortels diep onder de grond. We trekken we ons terug in onze huizen om terug te kijken naar wat er van onze intenties voor dit jaar terecht is gekomen en wat we mee kunnen nemen om ons mee te voeden in het najaar