Flip book element

Mabon

Waar: Bij De Heks en De Krijger
Wanneer: 17 september 2022 van 14:00 uur tot 00:00 uur
Toegang gratis

Programma  
Ritueel Peter en Ingeborg  16:00
Bushcraft Bas Termeer Doorlopend
Smeden Kees Klaassen Doorlopend
Yogahoepdance Babette  15:00
Workshop “Oogstkaarten maken” Roos Clappers Doorlopend
Schmink Tara  14:00
Drummen bij het vuur Petra Awanita 21:00
Artikelnummer: 16-09-2023 Categorieën: ,
Lees meer

Lughnassadh

Artikelnummer: 29-07-2023 Categorieën: ,
Lees meer

Litha

Artikelnummer: 24-06-2023 Categorieën: ,
Lees meer

Beltane

Eerst was er rust en duisternis. De zaadjes ontkiemden in de donkere aarde met Imbolc, bloemen staken hun kopjes boven de grond rond Ostara en nu openen ze hun harten naar de zon en geuren volop om bijen en andere insecten te lokken. Het sap stroomt volop in bomen en alle vogels zijn druk om te paren en jongen te voeren.

Beltane is een vruchtbaarheidsfeest en daarmee gaan we aan de slag. Want ook al hoef je zelf niet meer te baren als moeder, de creatiekracht, de kunst om te manifesteren, is altijd aanwezig in onze ‘Womb’. Sluit je ogen eens, adem rustig in en uit, leg je handen om je eigen ‘Sacred Space’, en voel eens even hoe het met je gaat. Ben je nog afgestemd op de seizoenen? Neem je regelmatig de tijd om gewoon even te zijn, in plaats van alles te moeten?

Op het jaarwiel bevindt Beltane zich in het midden van de lente. Overal in Europa vind je herinneringen aan dit lentefeest, al zijn ze soms verbonden aan Pinksteren of Hemelvaartsdag. Veel oude gebruiken zijn tot deze Meiviering te herleiden. De Meibruid of Pinksterbruid vertegenwoordigt Moeder Aarde als verleidelijke vruchtbare vrouw. De Meibruidegom is de Vegetatiegod die de bloesems bevrucht. Bevruchting is in het plantenrijk iets anders dan zaaien. Het zaad is al in het vroege voorjaar gezaaid en ontkiemd en de vegetatie groeit en bloeit. Ook de meeste bomen en vaste planten staan in bloei, maar de bloesems zijn nog niet bevrucht. Als er verder niets gebeurt zal de vegetatie uitbloeien en sterven. De natuur moet een impuls krijgen, de Luilak moet worden gewekt.

De Kelten splitsten het jaar op in een zomer- en een winterhelft. In het Iers is Bhealtaine (Spreek uit: bjoltinne) nog steeds de naam van de maand Mei. Om de warmte van de zon te eren maakten de Kelten vreugdevuren op de heuvels en lieten er rijen met vee tussen heen lopen om ze vruchtbaarder te laten zijn. Ook werd er veel getrouwd in de meimaand die vernoemt werk naar de god Bel. Sommigen beweren dat Keltische stammen in Belgie hun land vernoemd hebben naar hun zonnegod.

In de Germaanse landen, vooral bij de Saksen, werd de nacht van de 30 april op 1 mei traditioneel gezien als de huwelijksnacht tussen Wodan en Freya. Of dit Heilig huwelijk bij de Germanen op rituele wijze werd voltrokken is niet bekend, al zijn er wel aanwijzingen dat in het Teutoburger Wald samenkomsten waren.

Walpurgisnacht verwijst naar de godin Walburga. Ze werd gezien als een vrouwelijke vegetatiegeest, een graangodin. Ze was verbonden met de graanoogst. Bij het oogsten van de laatste halmen werd aangenomen dat zij als geest zich ertussen verscholen hield. Er gaat een verhaal rond dat een boer achtervolgd werd door rovers die de laatste halmen van de akker wilde stelen, de boer kon nipt ontkomen aan de rovers en haalde de aren van het land en borg ze veilig op onder zijn bed en de volgende ochtend was het graan veranderd in goud. Tijdens Walpurgisnacht hielden de Germanen hun ramen geopend in de hoop dat als Walburga tussen de huizen waaide, ze hun huis als beschutting zou kiezen in ruil voor een goudstuk.

Artikelnummer: 29-04-2023 Categorieën: ,
Lees meer

Ostara

We stappen de lichte helft van het jaar in. Net als een half jaar geleden de donkere poort zich opende na de herfstequinox met Mabon, gaat er nu een sluier open naar het licht. Op 20 maart in de ochtend is de voorjaarszonnewende en zijn donker en licht perfect in balans. Daarna wint het licht en worden de dagen langer dan de nachten. Op het jaarwiel staat het feest Ostara recht tegenover Mabon, het tweede oogstfeest. Daarna volgden Samhain, Midwinter en gloorde er al licht met Imbolc.

Ostara (ook wel lente-equinox genoemd) is de naam die bij Jacob Grimm gevonden werd als aanduiding voor dit lentefeest. Grimm ging daarbij uit van de door de Angelsaksische monnik en kerkhistoricus Beda genoemde godin Eostre/Eastre.

De naam Eostre en de Duitse variant Ostara zijn waarschijnlijk afgeleid van het woord voor het oosten.  Zowel de Duitse en Engelse benaming voor Pasen, namelijk Ostern en Easter hebben dezelfde oorsprong. In het Oud Hoog-Duits heet Godin Eástra, Ostara. Ter ere van Godin Ostara vond ieder jaar een feest plaats, dat men ôstartage noemden. Het feest duurde twee dagen.

De godin Ostara was enkel bekend bij de Saksen. Vroeger vierden we hier in Nederland ook Ooster, maar de verhalen omtrent Godin Ostara werden door de kerk gelijkgesteld aan het Joodse Pesach. Vandaar dat het hier in Nederland nu Pasen wordt genoemd, afgeleid van het Pesach feest. Het is bijzonder te noemen dat het in Duitsland nog steeds Ostern heet en in Engeland nog steeds Easter, maar dat we in Nederland het Joodse Pesach over hebben genomen.

Ostara is de godin van het voorjaar. Zij symboliseert de overwinning van het licht en het aanbreken van de vruchtbare periode: Lente. Haar naam slaat dan ook op het Oosten, de richting waar het licht, de zon vandaan komt. Ostara is de Godin van de stralende morgen, het stijgende licht, en ze is een blijmoedige en heilzame verschijning.

De overgang van donker naar licht werd volgens bewaard gebleven overleveringen vaak uitgebeeld als een strijd. Hierbij werd de winter gespeeld door een in dierenhuiden of stro gehulde man, die zich gewonnen moest geven aan een in het groen geklede en met bloemen getooide jonge vrouw. Naast dit ritueel werden optochten langs de akkers georganiseerd, waarbij met stokken op de grond werd geklopt om de aarde te wekken. Ook deed men spelletjes en werden wedstrijden gehouden

Ostara heerst over het rijk van conceptie en de geboorte van baby’s, zowel dierlijk als menselijk, van de bevruchting van planten en bloemen en het rijpen van vruchten. Met Ostara vieren we de terugkeer van deze lentegodin. De sappen beginnen weer te stromen, de bomen komen weer in de knop, de grond wordt weer losser, het ijs smelt en overal ontwaakt de natuur vol geuren en kleuren en langzaam wordt alles vervuld met levenskracht.

Het tijdstip rond Ostara is een krachtig tijdstip om magie te bedrijven, niet alleen vanwege het balanceren van de energie van de aarde, maar vanwege de wijze waarop onze eigen energie de transformatie van de aarde weerspiegelt

Het gewone volk vroeger vierde Ostara niet altijd precies op de equinox. In sommige streken wachtte men op de eerste koekoek of de eerste zwaluw. Geleidelijk nam het Paasfeest de plaats van het Lentefeest in. Nog steeds vierde men daarbij de triomf van de lente over de winter. Vaak werd de winter als een stropop voorgesteld en verbrand of in het water gegooid. Soms hielden Koning Winter en Koning Zomer schijngevechten waarbij de winter werd verslagen en verjaagd.

Ook werd het voorjaar plechtig en feestelijk gevierd door een met groene bladeren versierde jongeling uit het bos op te halen. In Engeland werd hij the Green Man genoemd. In onze streken heet hij “Wildeman”. Soms was er een Lentekoning en een Lentekoningin, soms een Lentebruid. Vrijwel altijd trok men feestelijk rond de akkers om de levenskracht van de Lente hierop over te brengen. De Lentekoning had vaak een staf of roede waarmee hij op de akkers sloeg om ze vruchtbaar te maken. Op heuvels werd een lentevuur gebrand. Veel paasgebruiken, zoals het paasvuur, zijn hiervan afgeleid.

Artikelnummer: 25-03-2023 Categorieën: ,
Lees meer

De Aerde Godinnen

 17,00

Wees welkom bij de Aerde Godinnen. Een vrouwencirkel in een rode tent. In dit liefdevolle samenzijn worden de vrouwenmysteriën gedeeld en doorgegeven, een veilige plek voor vrouwen om hun kwetsbaarheid en kracht te tonen en waar de verbinding van vrouw tot vrouw centraal staat.

Waar en wanneer:
Rond donkere maan van 19:30-21:30 uur bij De Heks en De Krijger te Zutphen
(Ticketdatum links boven op de afbeelding).

Maximale deelname: 15 personen

Na betaling krijg je een factuur naar je e-mail adres gestuurd. Dit is tevens je betaalbewijs, dus neem deze mee. Dat kan geprint of op je telefoon

Artikelnummer: 21-03-2023 Categorieën: ,
Lees meer

De Orde van de Beer

 17,00

20:00-22:00

Gezamenlijk op zoek naar de krochten van het man-zijn. Het gaat niet over praten, het gaat niet over de sterkste, het gaat over de dingen die je raken. Daar waar mannen niet over praten gaan we delen, en niet alleen met woorden!

Alles binnen De Orde blijft binnen De Orde, dat is de eed die we gezamenlijk afleggen. Dus als je bereid bent Je Ware Zelf te laten zien nodig ik je uit!

Artikelnummer: 16-03-2023 Categorieën: ,
Lees meer

De Aerde Godinnen

 17,00

Wees welkom bij de Aerde Godinnen. Een vrouwencirkel in een rode tent. In dit liefdevolle samenzijn worden de vrouwenmysteriën gedeeld en doorgegeven, een veilige plek voor vrouwen om hun kwetsbaarheid en kracht te tonen en waar de verbinding van vrouw tot vrouw centraal staat.

Waar en wanneer:
Rond donkere maan van 19:30-21:30 uur bij De Heks en De Krijger te Zutphen
(Ticketdatum links boven op de afbeelding).

Maximale deelname: 15 personen

Na betaling krijg je een factuur naar je e-mail adres gestuurd. Dit is tevens je betaalbewijs, dus neem deze mee. Dat kan geprint of op je telefoon

Artikelnummer: 20-02-2023 Categorieën: ,
Lees meer

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.